Grupo de nativos

Editado en “Historische Beschryving der Reizen of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste Zee- end Landtogten...”, Amsterdan, 1747, con grabados de P. de Hondt y editado por J. Van Schley. 17X23cms